EKOFIRMA NS 2017

EKOFIRMA NS

Nowe

System „EKOFIRMA NS” to nowatorskie rozwiązanie informatyczne, przeznaczone dla przedsiębiorców, instytucji oraz biur rachunkowych które zobowiązane są do prowadzenia ewidencji opłat za korzystanie ze środowiska, wymuszone z wejściem w życie Ustawy o Ochronie Środowiska z kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

Więcej szczegółów

200 Przedmioty

In stock

299,00 zł

Więcej informacji

„EKOFIRMA NS” wylicza bezbłędnie należne opłaty za środowisko oraz generuje odpowiednie dokumenty dla Marszałka Województwa lub Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Opłaty za korzystanie ze środowiska dotyczą niemal każdego przedsiębiorcy. Obowiązek naliczania wysokości opłat środowiskowych i ich uiszczania powstaje, gdy firma w jakikolwiek sposób emituje gazy lub pyły do powietrza czy wprowadza do ziemi np. ścieki. W praktyce wystarczy, że w przedsiębiorstwie są samochody służbowe, by trzeba było obliczyć wysokość należnej opłaty.

Zgodnie z prawem obowiązek płacenia za korzystanie ze środowiska spoczywa nie tylko na przedsiębiorcach . Podobne obowiązki mają także ci, którzy prowadzą działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego. Ponadto obowiązki takie mają osoby prowadzące indywidualną praktykę lekarską.

W programie „EKOFIRMA NS” wyliczymy opłaty za:

1.       Emisję substancji do powietrza (kotłownie, spalanie paliw w silnikach spalinowych, procesy produkcyjne: malowanie farbami, spawanie, emisje pyłu z cięcia i szlifowania, a także przeładunek benzyn, hodowla zwierząt), np. samochody służbowe, wózki widłowe.

2.       Pobór wód (studnie, ujęcia wód powierzchniowych).

3.       Odprowadzanie ścieków, w tym ujętych wód opadowych z terenów zanieczyszczonych (do gruntu lub do wód powierzchniowych).

4.       Magazynowanie odpadów bez wymaganych decyzji (pozwoleń).

Wybrane funkcje programu:

1.       Wyjątkowo szybki i wygodne przegotowywanie danego raportu oraz rozliczenia z danym urzędem.

2.       Zestawienia opłat za dany rok  wraz z odpowiednim półroczem rozliczeniowym .

3.       Rozliczanie opłat dla dowolnej liczby podmiotów.

4.       Możliwość systematycznego uzupełniania danego półrocza – ustawienie zestawiania że jest w opracowaniu.

5.       Pełna baza słowników m.in. rodzaje kotłów, paliw, rodzaje silników, typy ujęć wody.

6.       Możliwość edycji danych stawek dot. opłat środowiskowych.

7.       Wydruk oraz archiwizacja wypełnionych już raportów.

8.       Pełna baza województw, powiatów wraz z miastami oraz gmin.

  1.        Kalkulator do przeliczania wartości na Mg.

„EKOFIRMA NS” pomoże Państwu przejść przez gąszcz przepisów oraz odpowiednich stawek do wyliczania odpowiednich opłat środowiskowych. Dzięki naszemu oprogramowaniu nie będą musieli się już Państwo martwić, czy nie popełnili Państwo błędu przy wyliczeniach, a co za tym idzie nie będą Państwo narażeni na kary finansowe.

Na płycie znajdą Państwo również oprogramowanie wspomagające Państwa codzienne obowiązki, dzięki czemu mogą Państwo zoptymalizować czas pracy do maksimum:

  1. COMAX NS- przeznaczony jest dla wszystkich przedsiębiorców aktywnie uczestniczących w świecie prowadzenia własnej firmy, wyjątkowe narzędzie usprawniające wszelkie procesy decyzyjno-biznesowe czy urzędowe . Lider 2011 NS pozwala efektywnie wykorzystać potencjał intelektualny Państwa pracowników oraz poszerzać zakres zgromadzonej już wiedzy. Zawiera druki z zakresu m.in. PIT, ZUS, VAT, NIP, wszelkie urzędowe dokumenty, przepisy BHP, druki finansowe, firmowe, zagraniczne i wiele innych. Program został wyposażony w automatyczną wyszukiwarkę co znacznie minimalizuje czas poświęcony na szukanie właśnie interesującego nas druku. ZAWIERA PONAD 6000 AKTYWNYCH DRUKÓW I FORMULARZY BEZPŁATNIE AKTUALIZOWANYCH

PRZEZ 1 ROK AKTUALIZACJE BEZPŁATNE, PO ROKU AKTUALIZACJA WYNOSI JEDYNE 99 ZŁ BRUTTO!!!!!

 

  • Zawartość
  • Podobne produkty