Regulamin zakupów

Regulamin

Strony transakcji


1. Stroną dokonującą zakupów na stronie www.netsystem.info.pl, zwaną dalej Klientem jest osoba fizyczna posiadająca pełną osobowość prawną lub przedsiębiorca. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie strony internetowej jest właściciel strony firma Net System J.Guzek zwana dalej Sprzedawcą.

2. Przedmiotem transakcji są produkty prezentowane przez Net System J.Guzek na stronie www.programyns.ns48.pl w chwili składania zamówienia. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej strony firmy Net System podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT, chyba że w ofercie stanowi inaczej. Cena podana w formularzu zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Cena produktu który w chwili zamówienia jest niedostępny może ulec zmianie.

3. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do sprzedawcy.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania czy też wycofania towaru z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w każdym momencie. 5.Zamówienia poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest złożenie zamówienia telefonicznie 032 730-22-45 . Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zlecenia i w przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy regulamin może odstąpić od realizacji zlecenia.

7. Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Klienta przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. Złożony podpis będzie traktowany jako potwierdzenie zgodności zamówienia z zawartością przesyłki.

8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez składającego zamówienie w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zlecenia ponosi Klient.

9. Mimo dołożenia należytej staranności w ofercie prezentowanej na www.programyns.ns48.pl mogą się pojawić błędy, które jednak nie mogą być podstawą do podnoszenia roszczeń wobec sprzedawcy. W razie wątpliwości dotyczących oferty prezentowanej na www.programyns.ns48.pl należy kontaktować się ze sprzedawcą .

Kontakt : Net System tel.032/730-22-45; biuro(at)netsystem.info.pl

10. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany niniejszego regulaminu. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

ZWROTY
Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 (Dz.U. z dnia 31 marca 2000 roku), klient ma prawo do rezygnacji z zakupu, bez podania przyczyn, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia produktu.

1.Zwrotowi nie podlegają towary, które są uszkodzone mechanicznie, nagrania video i audio, oprogramowanie komputerowe zapisane na nośnikach, jeśli zostało naruszone oryginalne opakowane, produkt lub usługa, jeżeli została ona wykonana według indywidualnego zamówienia Klienta, materiały eksploatacyjne i nośniki oraz produkty, które są niekompletne i posiadają zniszczone opakowanie.

GWARANCJA
Każde oprogramowanie jest objęte roczną gwarancją na nośnik CD-Rom.

POMOC TECHNICZNA

Pomoc techniczą naszym klientom świadczymy bezpłatnie przez cały okres użytkowania oprogramowania.